Engagemang

Kårens engagemang är nyckeln till vår framgång. 100% av ettorna är medlemmar i kåren. Som ordförande vill jag fördjupa detta engagemang, bland annat genom fokus på kommittéer. Engagerar vi fler, åstadkommer vi mer!

Erfarenhet

Som vice ordförande i kommunikationsutskottet och ordförande för en av skolans kommittéer, Viktor Rydberg Debattsällskap – har jag stor insikt i hur kåren fungerar och hur den kan förbättras. Jag har även perspektiv utifrån genom min roll som vice ordförande i Kommitté 1600, samt genomförande av Flygvapenfrivilligas ledarskapskurs 1 och ledarskapskurs 2.

Samarbete

Genom deltagande i projektgrupper som Catchergames och Insparksgruppen har jag upplevt vikten av samarbete inom kåren. Jag vill utveckla detta, och även verka för att fördjupa samarbetet mellan elevkårer i Stockholm. Det ofta leder till spännande projekt som Run of Hope och höstens Halloweenfest!

Min vision för kåren

Engagemang och erfarenhet har lärt mig att ledarskap inte handlar om att ta rätt beslut, utan om att skapa en miljö där rätt beslut tas. Vad vi ska göra är viktigt, ännu viktigare är hur vi ska göra det!

Engagemang

Ett brett engagemang har varit kårens framgångsfaktor genom åren. Som ordföraden för kåren 2020/2021 vill jag göra detta engagemang ännu djupare. Engagerar vi fler, åstadkommer vi mer!

Kommittér

Som ordförande vill jag att kåren ska fokusera mer på kommittéer, varav flera bedriver fantastisk verksamhet. Flera andra skolor har kommitté-tid varje vecka – det ska även vi!

Samarbete

Utöver engagemang, är samarbetet mellan kårens 100 aktiva, och 660 medlemmar, av yttersta vikt. Vi är en av Sveriges mest aktiva elevkårer, och detta vill jag utnyttja ännu mer genom projektgrupper och kommittéverksamhet.

Medlemsexklusivitet

I syfte att öka kårens medlemsexlusivitet vill jag bland annat beställa in fysiska kårkort, underlätta kommittéverksamhet, och bjuda in fler föreläsare.

Kontakta mig